Betingelser

BETINGELSER

Se vores betingelser for leje af stand og salg af varer hos VIP Loppen inden du bestiller.Bestilling

Bestilling af en stand hos VIP Loppen foregår ved at benytte hjemmesiden: www.viploppen.dk eller rette henvendelse direkte i butikken eller via telefon og e-mail. Her kan du få oplyst gældende priser og regler, samt se de forskellige muligheder du kan leje.

 

Bestillingen er først bindende, når lejen er betalt. Den lejede stand må ikke sælges videre til 3-part. Der er 14 dages fortrydelsesret på din bestilling. Dine 14 dages fortrydelsesret bortfalder, hvis lejedatoen starter inden de 14 dage og det bekræfter du ved indgåelse af denne lejeaftale hos VIP Loppen. Du skal henvende dig i butikken med din kvittering, for at få dine penge retur.

 

Alle persondata givet til VIP Loppen, vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende persondatalov.

Du vil altid kunne opdatere dine præferencer for, hvordan vi behandler dine persondata. Oplysningerne gemmes i 5 år, efter sidste stand lejebesøg, og slettes derefter. Du kan til enhver tid, rette henvendelse til os, og få tilsendt data der er registeret om dig.

 

En stand kan lejes i en uge eller længere. VIP Loppen forlænger ikke automatisk din aftale, dette skal ske skriftligt mellem dig og VIP Loppen. Vi kan derfor ikke garantere dig, at du kan få den samme stand.

 

Du kan sætte dine varer op på standen 1 time før lukketid på den sidste åbningsdag før lejeperiodens begyndelse.

 

Du skal rydde din stand senest 1 time før VIP Loppen lukker på den sidste åbningsdag før din leje udløber.

Du skal kontakte personalet før nedpakningen, og lade alle stregkoder blive på dine varer, således at VIP Loppen kan kontrollere alle dine varer som forlader butikken. Husk altid billed-ID og den originale lejeaftale.

 

Tømmer du ikke standen som aftalt, er VIP Loppen behjælpelig med dette. Dette skal aftales skriftligt mellem VIP Loppen og dig. Tømmer du slet ikke standen, bortskaffes dine varer af VIP Loppen efter 14 dage, og alle udgifter til dette, vil blive fratrukket dit salg som et tilgodehavende til VIP Loppen. Se priser på hjemmesiden og i butikken.


Salg

Når du har modtaget stand nummer på din lejede stand, så har du mulighed for at udstille dine varer med henblik på et salg indenfor VIP Loppen’s åbningstider. VIP Loppen har intet ansvar for dine varers ægthed, og du skal have fuld ejendomsret og ret til at sælge varerne på den lejede stand. VIP Loppen sælger alle varer som beset og der er ingen fortrydelsesret af købte varer, men reklamerer køber, er dette forhold altid mellem dig og køber af dine varer, og VIP Loppen har intet ansvar. VIP Loppen vil altid forsøge at skabe en dialog, og giver altid køber mulighed for at afprøve evt. elektroniske varer ved tilslutning til en stikkontakt inden køb.

 

VIP Loppen ønsker ikke visse varer i butikken, og VIP Loppen forbeholder sig retten til at fjerne dine ting, hvis de efter vores skøn ikke er passende. Ikke passende varer er følgende: alkoholvarer, visse fødevarer, tobaksvarer, pornografiske varer, ulovlige kopivarer, fyrværkeri, våben, farlige væsker samt ting fra truede dyrearter må ikke sælges i butikken.


Vigtigt

Alle dine varer skal have stregkoder på. Du får udleveret dine stregkoder i butikken. Ingen stregkoder = ingen omsætning på din stand. Alle varer skal registreres i VIP Loppen’s kassesystem. Vi placerer varer uden stregkoder på en stand. Du er selv ansvarlig for at tjekke

denne stand. Vi opbevarer varerne uden stregkoder i 14 dage, hvorefter vi bortskaffer dem.

 

Husk altid at påføre din vares art og pris med kuglepen, og skriv tydeligt. Der må ikke laves overstregninger på påsatte stregkoder. Sælger du tøj på standen, kan du låne bøjler af VIP Loppen.

 

Har du varer, som du ønsker der skal sikres lidt mere, så kan du leje alarmer af VIP Loppen, som passer til din varer. Se priser for leje af alarmer på hjemmesiden eller i butikken. Alle dine varer skal forefindes på din stand og må ikke placeres uden for det lejede areal med mindre andet er aftalt skriftlig.

 

Du kan lave UDSALG på din stand, enten 25%, 50% eller 75% rabat på alle dine varer. Vi laver skilt til din stand, samtidig med at dine stregkoder vil blive opdateret med den ønskede rabat. Alle henvendelser omhandlende dette, skal ske skriftligt.

 

VIP Loppen ønsker ikke en rodet stand, sørg for at gøre din stand attraktiv. VIP Loppen forbeholder sig retten til at rette henvendelse til dig, med henblik på oprydning af din stand, således at butikken ikke ser rodet ud. Du har selv meget mere ud af at have en ordentlig stand, for at opnå et tilfredsstillende salg. Du kan bestille oprydning på din stand. Priser kan ses på hjemmesiden og i butikken.


Afregning

VIP Loppen sælger dine varer på vegne af dig, og VIP Loppen modtager 15% i kommission af ethvert salg fra din stand. Dette beløb vil blive fratrukket den endelige omsætning på din stand og udbetalt senest 12 dage efter sidste dag på din udlejningsperiode. Har du booket en længere periode, udbetaler vi aconto beløb på kr. 3000,- når omsætningen er mere end kr. 5000,-.

 

Udbetalingen vil overføres til den oplyste bankkonto på lejeaftalen. Bank kontoen skal være i et dansk pengeinstitut. VIP Loppen forbeholder sig retten til at modregne eventuelle tilgodehavender som du har til VIP Loppen inden udbetaling. Du har selv ansvaret for at indberette til offentlige myndigheder (evt. Skat)

 

Tyverier og twister

VIP Loppen arbejder på, og forsøger at undgå tyveri samt hærværk ved almindelig bevågenhed samt ved hjælp af vores alarmer og videoovervågning. Er uheldet ude, så er VIP Loppen ikke ansvarlig for stjålne, tabte eller ødelagte varer, samt ligeledes ikke erstatningspligtig i tilfælde af tyveri, hærværk, indbrud, storm-, brand- eller vandskade. Husk at tjekke din indboforsikring omkring dette.

 

Alle tvister mellem VIP Loppen og dig forsøges altid at løses ved en god dialog og forhandling, opstår der ikke enighed, afgøres alle uenigheder ved retten i København.

VIP Loppen ApS


Telefon: 21 90 35 90

E-mail: per@viploppen.dk

VIP Loppen | © 2019 Copyright.